Hur man skriver ett kvitto när sälja en bil

När du säljer en bil mellan privata parter, är ett kvitto eller köpe en bra sak att ta med i transaktionen När du är inloggad och besatt av båda parter, betyder det en juridiskt bindande bevis för försäljning och inköp bör alla problem uppstår i framtiden Räkningen av försäljning bör förvaras tillsammans med titeln på bilen Du kanske aldrig behöver referera till det, men om du ska, kommer du vara glad att du har det

Hur man skriver ett kvitto eller Bill of Sale

En riktig köpe inte kräver något mer än en ordbehandlare eller ens handskriven anteckning Vad som är viktigt är de objekt som den innehåller Det är en mycket enkel handling att skriva upp Ingår på en köpe bör namnen på säljarens och köparen tillsammans med båda sina underskrifter, chassinumret och en beskrivning av bilen som säljs, inköpspriset och den tidpunkt då äganderätten till bilen bytt ägare Kvitto är mer komplicerat om säljaren är en återförsäljare kvitton är par för kursen för återförsäljarna, och de kommer utan tvekan att ha sin egen huvudbok bok eller datorprogram för att producera räkningar av försäljning

För privatpersoner, kvitton tyder på att en transaktion har ägt rum mellan två eller flera parter i de allra flesta fall finns det aldrig något behov av dem, men skulle uppstå problem, ett kvitto eller köpebrev kan vara nödvändigt att bevisa att ett köp eller försäljning gjordes