Tre vanligaste typerna av filer och Raspar

Det finns ett brett utbud av filer och raspar finns på marknaden Dessa verktyg finns i nästan alla hårdvara eller hem förbättring butik eller på nätet Oavsett projekt du arbetar på, det finns en fil eller rasp som är lämplig för det Medan många människor använder termerna omväxlande, filer och raspar skiljer sig i funktion och syfte filer har åsar som i är jämnt fördelade, parallella rader som körs på de diagonala Raspar å andra sidan, har tänder som är mer slumpmässigt placerade, vilket gör en rasp i sig mer effektiv, men också mer självklart, när du tar bort det som det arbetas på filer och raspar används mellan sågning, skärning eller slipning faser av att arbeta med ett material De kan användas för att avlägsna ojämna kanter eller att ytterligare forma metall, trä , keramik, glas, glasfiber, epoxy, och vilket som helst antal andra material De tre primära användningarna är på metall, trä och keramik, glas

Wood filer och Raspar

Trä filer och raspar i allmänhet kallas medel eller CAB-filer eller raspar Detta med hänvisning till grovheten grus på verktyget och de är idealiska för att bearbeta trä projekt En rasp kan användas för att eliminera ojämna kanter efter kapning av trä, och en fil för att jämna ut eventuella spår eller åsar som skapas av de två första stegen Dessa verktyg kommer i en mängd olika former och storlekar, men i allmänhet en åtta eller tio tum fil och rasp är en bra storlek för användning i bearbetning av trä projekt

Metal filer och Raspar

En fil eller rasp kan användas för att debur skära metall, släta kanter, och raffinera går filer och raspar som är avsedda att användas på metall är i allmänhet grövre eller mer kurs än trä verktyg Du kommer att vilja matcha projektets storlek och typ av materialet till lämplig fil eller rasp Mindre verktyg för mindre, mer känsliga projekt, och omvänt, är större, grövre verktyg avsedda för större projekt och grövre kvalitet material

Keramik och Glas filer och Raspar

Raspar som används på glas- eller keramik är i allmänhet finare tandade, mindre verktyg än de som används på trä eller metall på grund av den känsliga naturen hos dessa material, är långsam, krävande framsteg vad som behövs vilket är svårt att uppnå med större verktyg som Det är mindre Raspar kan användas för att ta större delen av en kant av en bit av keramiskt material, och filen kan användas för att jämna det Du kommer ofta finna denna nödvändiga på en bit av bränd keramik eller bristfälligt skära glasbit Fyra och sex tum verktyg är bäst för denna typ av arbete Care behöver vidtas för att ha fullständig kontroll över verktyget, och så ett handtag på tången är absolut nödvändigt