Hur man installerar en Power Inlet Box

En ruta Ströms anslutning är en viktig inkörsport som gör att kraften från en generator för att säkert komma in i huset Eftersom generatorer avger en skadlig rök, måste de vara placerade utanför hemmet För att generatorn att säkert driva upp hemmet , är det viktigt att installera en låda Ströms anslutning säkert utanför Här är hur det görs

Steg 1 Välja en lämplig plats

Hitta en plats utanför hemmet som är minst fem meters avstånd från dörrar, fönster och öppningar Färglösa ångor från generatorn kan komma in i hemmet genom dessa öppningar, så se till att farliga ångor är långt bort som möjligt Se till att installationsplatsen är ca 2 fot eller mer ovanför marken samt

Steg 2 Montering Power Inlet Box

Innan du monterar enheten, ta bort frontluckan och skruvarna som håller fast den till bottenplattan Det finns fyra eller tre hål på baksidan av höljet Använd dessa hål för att montera enheten på väggen med monteringsskruvar som medföljer enheten Applicera en fogmassa runt skruvarna för att undvika att vatten tränger in i enheten Innan kabelanslutningarna, se till att slå av strömbrytaren först eller ta bort säkringen från säkringsdosan, beroende på vad som är tillämpligt

Steg 3 kabeldragning

Det finns knockouts som finns i enheten för kabeldragning Använd dessa knockouts att installera ledningar i enheten Det är viktigt att använda endast koppartråd eller godkända ledningsmaterial för området När du använder en ledning, borra ett hål i väggen så att den att komma in i insidan av hemmet och ansluta till kopplingslådan Om en kopplingsdosa har ännu ej fått installerats installerar en nära överföringsomkopplaren Sätt ledningen in i hålet och ledningarna in i ledningen Täta hålet efteråt med tätningsmedlet för att förhindra inträngande vatten

Inuti rutan strömingången, bifoga den bara tråden till den gröna ledningen och säkra den med en tråd mutter Anslut den vita kabeln till nickelpläterad skruven och de varma kablarna till terminalerna Se till att säkra förbindelser med tråd nötter

Med ledningar redan är ansluten till inloppet, förlänga tråden i hemmet mot kopplingsdosan När du ansluter kablarna i kopplingsdosan, följ färgkodning Anslut den bara tråden till jordledningen samt Fäst anslutningarna med hjälp av tråd nötter och vik ledningarna inuti kopplingsdosan

Steg 4 Färdigställ installationen

Vika kablarna som leder till inloppet, åter fästa bottenplattan på plats igen och fäst det med skruvarna Stäng frontluckan samt Slå på brytaren och testa anslutningen för att se om det fungerar