Hur man installerar en Meter Socket

En mätare socket rymmer elmätaren för ditt hem och kan också vara känd som en mätare basen själva mätaren tillhandahålls av ditt elbolag och används för att beräkna din månatliga räkningar Enskilda stater kan ha något annorlunda lagstiftning om krav på mätaren uttaget men för det mesta installationen är standard över hela landet

Steg 1 Kolla förordningarna

Även om reglerna är relativt standard över hela landet bör du kontrollera om det finns lokala undantag eller krav innan arbetet påbörjas Vissa allmännyttiga företag ger mätaren uttaget liksom själva mätaren så du bör kontrollera det med dem i förväg så att du inte köper extra utrustning eller utföra något onödigt arbete

Steg 2 Montera Components

Montera mätaren slingan rör och bas uttag, ansluter sig till de regler som införts av den uppgiftslämnande nyttan Placeringen av denna församling måste vara korrekt och låta energibolaget åtkomst när de behöver det Kontrollera att utrymmen runt mätaren uttaget området är i linje med rekommenderade riktlinjer Du bör kontrollera detaljerna, men i allmänna ordalag mätaren uttaget måste placeras minst 10 inches från eventuella hinder ovanför eller till endera sidan, 5 fot upp från den färdiga klass och med 3 kvadratfot tillgång utrymme hålls klart alls gånger

Steg 3 Placera Ström Feed Lines

Kraftförsörjning trådarna ska vara av rätt rating för den totala amperekapacitet som krävs på din krets Det kommer att finnas 3 trådar: 2 med svart isolering och en vit Om du är osäker på kontroll i förväg med elbolaget Mata kraftledningar genom toppen meter slingröret sedan bort ca 1 1/2 inches av isolering från varje tråd med kabelskalare Applicera korrosionshämmare till den nakna koppar du utsätter

Steg 4 Anslut Black Wires

Anslut en av de svarta kablarna till linjeterminal i övre vänstra delen av sockeln genom att placera den nakna änden av tråden inuti metallfacket och skruva bulten på plats med hjälp av en hylsnyckel Tillverkaren visar vridmomentspecifikationer inne i sockeln Använd socket momentnyckel för att tillämpa den önskade mängden vridmoment på bulten Följ samma procedur för att ansluta den andra svarta kabeln till linjeanslutningen längst upp till höger på sockeln

Steg 5 Anslut Neutral Wire

Anslut den vita ledningen till den centrala terminalen som skall märkas linje neutral och följa de vridmomentspecifikationer som för de andra trådarna

Steg 6 Anslut Home Load

Genom att följa samma procedur ansluta de svarta trådarna som ger näring till huvud hem panelen belastningsterminalerna efter strippning tillbaka 1 1/2 inches av isolering från dem och tillämpa korrosionsinhibitorn Den vita kabeln ska anslutas till den centrala terminalen Se till att alla anslutningar har rätt nivå vridmoment

Steg 7 Anslut Jordledning

Anslut aggregatet till jordstav som tidigare skulle ha installerats i Jordens bar koppar jordledning ska anslutas till jordterminalen i mätaren uttaget