Hur man installerar en hemmabio Preamp

Ett hemmabio preamp är nödvändig när du ansluter olika källor till en ljudutgång Vissa förförstärkare, men erbjuder även anslutningar för video ingång och utgång Även om anordningen faktiskt inte stärka eller förstärka ljud- eller videosignaler, det fungerar ungefär som förmedlaren både signal sändare och mottagare

Steg 1 Placera Preamp i hemmabio Cabinet

Bestäm den bästa platsen för enheten Se till att den har tillräckligt med utrymme i skåpet Platsen bör ha gott om öppning på baksidan för anslutningskablar för att gå in i själva verket är det bäst att baksidan av skåp där förförstärkaren är installerad bör inte ha någon beläggning alls Detta gör att kablarna från både in- och utgående enheter att ansluta enkelt till enheten

Steg 2 Markera alla ingångskablar

Om det finns många ingångskällor som ska anslutas till en förförstärkare, se till att varje kabel är korrekt märkta Använd en maskeringstejp och linda den runt kabeln bara nära kontakten eller kontakten Markera bandet med den specifika enhet i samband med det här hjälper någon fastställa alla ingångskällor som är anslutna till enheten

Steg 3 Anslut ingångskällor

Kontrollera att se till att anslutningskablarna är korrekt anslutna till inmatningsenheten först Kör kabeln till platsen för preamp Hitta en ledig kortplats på baksidan av enheten och leta efter ingångs klustret Det finns många ingång pluggar där kontakten kan vara ansluten till, men först avgöra om kontakten är en RCA-kabel, en koaxialkabel, HDMI, eller en optisk kabel Välj rätt typ av kontakt och anslut kabeln till den Se till att kontakten är helt införd i kortplatsen Connect som många ingångskällor som behövs

Steg 4 Anslut Förstärkare

För insignalerna ska tas emot av en förstärkare eller en mottagare, anslut en förstärkare till förförstärkaren och förstärkaren eller mottagaren ska vara ansluten till utgången kluster på baksidan av enheten Hitta motsvarande kontakt i utgångsdelen och Anslut motsvarande förstärkare eller ta emot kablar till det Du kan också ansluta fler förstärkare eller satellitmottagare i preamp om det finns någon

Leta ingångspluggarna på baksidan av förstärkaren eller mottagaren och anslut kablarna När förförstärkaren tar emot ljudsignaler från någon typ av ljudkälla, förstärkaren mottager också signalen och stärker det eftersom det ger en utgångs ljud

Steg 5 Testa Installation

Läs bruksanvisningen för att få en god uppfattning om hur du använder enheten på rätt sätt Anslut ingångskällan, preamp och förstärkaren till en strömkälla Spela upp en ljudfil i ingångskälla och justera volymen på förstärkaren eller mottagaren Så snart ljudfilen spelas, bör förstärkaren också producera en utgående ljud