Hur man fixar en Propan slang Läcka

En läckande gasolslangen kan innebära stora risker för alla människor som bor i ditt hem Propane gas en viktig aspekt av många stora hushållsapparater, men det kan också innebära fara när dess flöde inte kontrolleras eller inne Propan gas är mycket brandfarligt och farligt för hälsan Alla mängd gas läcker ut från tanken eller slangen kan orsaka sjukdom till människor värre, kan det orsaka en explosion Det är därför av största vikt att omedelbart fastställa en propan slang om något tecken på läckande gas upptäcks

Steg 1 Stäng av huvud Power System mekanismen för propan

Stäng av huvudventilen eller huvudsakliga källan till propangas Detta kommer att skära bort ytterligare läckande gas Detta kommer också att bidra till att undvika att förekomst av gnistor som kan leda till explosion

Steg 2 Hitta slangen som läcker

Identifiera källan till läckan Vanligtvis en läckande slang ger en stark propan lukt, vilket tyder på att gas sipprar ut av det du kan också leta efter ett väsande ljud Ett väsande är vanligtvis en indikation på att gas läcker ut ur slangen eller tank

Steg 3 Dra åt Valve av Läckande Hose

Dra den ventil som förbinder slangen till tanken Använd en skiftnyckel vid behov

Steg 4 Se till att läckan är Contained

Se om du kan fortfarande luktar läckande gas trots att man skruvat fast ventilen Om den starka lukten av gas kvarstår trots att ventilen skärps, kan det vara dags att byta ut slangen mot en ny

Steg 5 tillbaka läcker Propan slang

Få en ersättningsslangen från den lokala järnaffär och ersätta den gamla med den använda ett gängtejp för att säkerställa att ingen gas kommer att fly från det dock medveten om att en gängtejp inte kan vara tillräckligt för att hålla tillbaka flödet av utströmmande gas i de flesta fall

Därför efter att fästa slangen och försegla den med tejp, se till att kontrollera igen för några tecken på läckande gas Andra apparater runt området kan också kontrolleras för att säkerställa att de inte också läckande gas

Steg 6 Har Propan Device Kontrollerat av en professionell

Steg 5 är ofta bara en temporär fix Andra gånger, det kanske inte fungerar alls Tråd bandet inte en försäkring för att innehålla propan läckor Även om det kan hålla flödet av utströmmande gas för någon gång, kan det inte vara länge Därför har propan enhet kontrolleras av en utbildad professionell vid tidigast möjliga tidpunkt De yrkesverksamma kan ge omfattande undersökning för att fastställa det verkliga problemet bakom läckan Dessutom de kan hantera alla reparationer som behövs för att göra enheten arbetar säkert igen

En läckande gasolslangen är en allvarlig fråga och bör inte tas på allvar Inandning av läckande propangas har rapporterats vara dödsorsaken till nästan 25% av dem som föll offer för farorna med kolmonoxid Det är därför av största vikt att få människor ut ur huset omedelbart när några tecken på läckage upptäcks Människor bör också hålla sig borta från deras hus alla under hela reparationen att säkerställa att de inte andas någon mängd gas under reparationsprocessen