Fördelar och nackdelar med att använda en fiberoptisk Switch

En fiberoptisk omkopplare är ett modernt sätt att signalera som är snabbare och effektivare än de tidigare använda kopparledningar Vissa extremt fina glasrör används för att sända signaler för telefoner, datornät, tv-apparater och andra system som med många andra stora uppfinningar, där är både fördelar och nackdelar i samband med fiberoptiska

Fördelarna med att använda en fiberoptisk Switch

Fiberoptisk användning kan användas i ett brett spektrum av tillämpningar för att förbättra leverans av tjänster telefonsystem, mekaniska system, belysning, tv och datornätverk har alla dragit nytta av fiberoptiska utveckling Den förbättrade systemets prestanda är en viktig faktor i den totala leveransservice samt som effektiva och förbättrade kommunikationer Trängseln och trångt nätverk är nu ett minne blott med uppfinningen av de fiberoptiska kopplings Signaler sänds när de uppstår i stället för allt på en gång

Signaler också flaggats för betydelse, vilket skapar ett mer organiserat system för signalleverans krascha eller vid stopp av system på grund av signal överbelastning elimineras genom fiberoptiska installationer Signaler överförs genom fiberkabeln är mer tydlig och starkare än de som överförs via kopparkabel

Signaler är också mindre känslig för störningar orsakade i etern från andra system såsom elektriska ljud, radiofrekvenser, elektromagnetiska störningar eller larmsystem Förutom att vara mer effektiva, är fiber switch också mycket snabbare än den tidigare använda koppar switch Detta har resulterat i mer av Internet bandbredd utnyttjas Ökad bandbredd och kapacitet uppmuntrar mer effektiv hantering av data och överföra Signal säkerhet är också mycket högre med fiber kablar än elektriska gränssnitt Detta är oerhört viktigt när känsliga och sekretessbelagda sändningar är inblandade

Nackdelar med att använda en fiberoptisk Switch

Den fiberoptiska tekniken är fortfarande en relativt ny utveckling kompetens och resurser som krävs för att installera fiber kablage har ännu inte spridit sig ut i stor utsträckning Detta gör installationen ett kostsamt projekt Det innebär en hel del specialkunskaper, verktyg och komplexa processer

Installationen är både en tid och arbetsintensiv företag än en som ger förbättrade kommunikationer förkunskaps villkor lägga till stelhet installations Innan du installerar på en fiberoptisk kabel och växlar, måste miljön kontrolleras och befunnits vara fri från föroreningar och damm Temperaturer måste inte överstiga 113 grader Fahrenheit, och området skall vara väl ventilerat Det är en känslig process som kräver mycket noggrann hantering

Vid läggning fiberkabeln, inbyggda funktioner ska också installeras för att säkerställa perfekt systemleverans Fläktar och blåsmaskiner används för att säkerställa en effektiv kylning mekanism som är avgörande för fiberkabeln och rsquo; s prestanda Detta kräver ett strikt underhållsprogram Det bidrar också till totalkostnader som följer med fiberoptisk teknik Tyvärr, fiberoptiska strömställare är inte lika perfekt för låg bandbredd applikationer Detta gör dem olämpliga för överföring av begränsade uppgifter