Felsökning Vanliga problem med din USB Ethernet Adapter

Nätverk med hjälp av ett USB Ethernet-adapter har fått stor uppmärksamhet och användning under de senaste åren Sedan tillkomsten av Internet, har det varit mycket viktigt för människor att bli ansluten till världen från komfort av en och rsquo; s hem till skolor och arbetsplatser, har Internet kraftigt utökat sin nå Användningen av USB Ethernet-adaptrar ytterligare uppmuntras genom sjunkande priser och mer prisvärda praktiska alternativ Hittills kan något företag eller hem nu helt enkelt ansluta till Internet Många dator paket erbjuder sina egna USB Ethernet-adaptrar , vilket gör det enkelt för människor att sätta upp sina egna nät Särskilt på arbetsplatsen, är det vanligt att se alla datorer som är anslutna till ett enda nätverk Det finns tillfällen då dessa system funktionsfel och felsökningstips rekommenderas

Nätverksfel

Trots att ställa ett nätverk är enkelt, det är konfigurationen och funktionen hos nätverkskomponenter som gör saker komplex Eftersom det finns otaliga komponenter samverkar alla på samma gång, är uppenbart för USB Ethernet-adaptrar vissa konfigurationer kommer att misslyckas medan vissa komponenter kommer att sluta fungera Samma I fallet med en genomsnittlig användare, är något utmanande åtgärda problem i nätverket och USB Ethernet-adapter Efter riktningar i att bygga ett grundläggande nätverk är en berättelse medan diagnostisera ett problem och fastställa det är en annan De efterföljande delarna undersöker olika nätverk problem scenarier och hur att felsöka dem flesta scenarier gäller för Windows 2000 eller XP inställningar eftersom dessa är de vanligaste OS-system idag

Grunderna för USB-anslutning

USB-styrenheter vanligen kallad root nav Många datorer införliva dessa knutpunkter i sina moderkort moderkort dessa dagar brukar innefatta två till sex rot nav Två eller flera av dessa knutpunkter har ansluter portar för äldre datorer, moderkort tenderar att ha endast en hubb Före felsökning en USB-lås, är det viktigt att först kontrollera de grundläggande komponenterna Kontrollera att kablarna i USB-ansluten är kopplade också se till huruvida naven är korrekt ansluten och inkopplad till motsvarande strömkälla Vissa nätverk misslyckas på grund anslutningarna är inte korrekt kopplade

Felsökning

Anslutning Fel / enhet fungerar inte

Följande saker kan orsaka en USB Ethernet-adapter för att misslyckas:

  • Kompatibilitet av operativsystemet
  • Kompatibilitet av regulatorn / navet
  • Styrenheter
  • USB-styrenheter konfiguration


Följande steg bör hjälpa bestämma och felsöka dessa gemensamma problem:

  • För system fel, är det bästa man kan göra för att kontrollera om OS är kompatibel med USB Om operativsystemet inte stöder anslutningen då ska konfigureras till de tillämpliga kraven
  • Det är också bra att kontrollera om andra komponenter i USB Ethernet-adapter är kompatibla med styrenheten bör kontrolleras För regulatorer som är integrerade Förarna och inställningar för regulatorn, är det nödvändigt att ge BIOS detaljer innan du gör några ändringar i systemet När det gäller tilläggs på kort, kräver en mer konventionell felsökning därmed tillverkare och rsquoen; s instruktioner bör konsulteras
  • För komponenter som inte fungerar medan andra fungerar följaktligen kontrollera med rotnavet Överför arbets komponenter till en annan rotnavet att kontrollera om det och rsquo; s komponenten eller den ursprungliga rotnavet som inte fungerar väl De två vanligaste lösningarna till en sådan är : få rätt patchar eller uppdatera drivrutinerna

Det finns otaliga scenarier arbetar med USB Ethernet-adaptrar Om svårigheter fortsätter att förekomma, är det lämpligt att få rättslig hjälp från en expert