Felsökning en Ugn: Inte Underhåll Temperatur

Det finns ett antal skäl till varför du kanske upptäcker att din ugn inte behålla sin temperatur och felsökning ugnens värmeelement är inte alltför komplicerat, så du bör kunna hantera detta i ett par timmar när du försöker att avgöra vad som är orsaken till ugnen inte bibehålla dess temperatur, bör du kunna identifiera olika problem, och även förstå hur man reparera ugnen utan alltför stora svårigheter Om du hittar en hel del problem, då kan du behöva ge en annan lösning, till exempel byte av värmeelementet och inredning helt

Värmeelement är Brutna

Detta är kanske den vanligaste orsaken till ugnen inte hålla temperaturen att värmeelementet skadas i vissa varför det faktum att värmen fortfarande kommer på är ett tecken på att elementet fungerar, men det kan förlora värme om anslutningen är ofullständig eller förlora Värmeelementet kan tas bort och ersättas enkelt, och det är kanske en mycket bra idé om du har några problem med värmesystemet av ugnen Testa värmeelementet genom att skjuta upp ugnen med dörren öppen, och din handen nära till framsidan av elementet Du bör kunna känna det värmer upp och hålla värmen, så om det börjar svalna, ta av skruvarna som håller den på plats, och sedan koppla anslutningarna Du kan ta uppvärmningselementet en butik och de ska kunna ersätta den del för dig

Termostater Brutna

Anslutningarna på din ugn som anger temperaturen kan lätt skadas, och om de är lösa eller trasiga, då de kan påverka förmågan av ugnen för att berätta vilken temperatur du behöver Dra ur ugnen inställningen växlar, och sedan ta bort panel som är precis bakom dem Du ska nu titta på en uppsättning elektriska kablar och anslutningar Kontrollera att var och en av dessa fungerar som de ska, och om det finns några lösa delar, fixera dem med ett lod järn Du kan också byta ut frontpanelen om detta har blivit knäckt, och är inte längre kan hålla växlarna Du bör också titta på termostaten är ansluten till ugnen, och ta bort den och testa om det inte värma upp på rätt sätt, måste du ersätta denna

Elektriska anslutningar Fel

Om ugnen lider av misslyckande intermittent temperatur, kan du finna att du måste kontrollera de elektriska sladdar och kontakter som skickar ström till ugnen En lös anslutning här kan innebära att strömmen till ugnen är inte konsekvent, vilket innebär att temperaturen på ugnen varierar Problemet kan ligga i elsystemet som är ansluten till ugnen Koppla kabeln och försök att sätta den i en annan uttag Du bör också kontrollera kontakten för att se till att ingen av trådarna är löst i anslutningarna, och säkring fungerar fortfarande Du kan också ta bort och ersätta strömkabeln helt Om detta inte fungerar, så kan du ha ett stort problem med de elektriska anslutningarna inne i ugnen, och det kan vara bäst att lämna den helt och kalla in en expert , eller har ugnen ersättas med en ny en