Är din grill gasolflaska Att Fullt Fylld

En propan grill set bygger på en propantank för att leverera bränsle till brännaren, i motsats till en träkol grill som använder kol briketter som bränsle i bensintanken är förmodligen den svåraste delen av propan grill att hantera och använda framgångsrikt Propan är en mycket brandfarlig gas och måste behandlas med respekt när de hanteras och fylls Påfyllning av gasolflaskan är ett jobb för en professionell, men det finns knep och tips som ska läras för att fastställa huruvida propan grill tanken är korrekt återfyllas, och även att osäker att tanken inte är för fullt, vilket kan vara ett allvarligt problem

Fylla på en gasolflaska

Fylla på en ny tank från en propan grill kan vara problematiskt; Det är en erkänd och lsquo; första gången fyllning & rsquo; teknik som måste användas för att tanken som skall korrekt ifylld

För att fylla tanken helt, luft inuti tanken, som ibland kan vara så mycket som 100 psi, skall utvisas Detta måste göras genom spolning tanken, med hjälp av propan ånga, inte vätska Bensinstationen ska ha en cylinder som ansluter till din propan tank via en slang Den professionella bör använda ånga dras från stationen och rsquoen; s cylinder att rensa tanken

Under spolning bör tanken inte fyllas med gas, enbart ånga Vissa stationer kan lösa detta problem genom att använda en vakuumreningsmetod, som använder en pump eller gaskompressor för att tvinga luft ut ur cylindern

Efter denna spolning har gjorts, är behållaren klar att fyllas fullständigt Omgivningstemperaturer påverkar inte gastank fyllning, och de flesta nya behållarna är försedda med automatisk cylindern från att bli för full

Överfyllning

Fyllning tanken en allvarlig risk En överfull propantank kan explodera och orsaka skador och till och med skada Risken för överfyllnad kompliceras av det faktum att vätskan i tanken kommer att expandera i varmare väder som trycket i tanken ökar Om tanken är alltför fullt, har detta ingen plats att gå Samt exploderande, tanken kan också orsaka säkerhetsventilen att öppna och spilla propan på marken Detta är inte bara ett slöseri med pengar, men också en safey fara

På grund av farorna med överfyllning en propan grill bensintank, det finns ett antal anordningar som konstruerats särskilt för att förhindra detta Till exempel överfyllnadsskydd Device & ndash; en flottör i tanken som automatiskt förhindrar att fylla när gasen är på 80 procent kapacitet, lämnar tillräckligt för vätskan att expandera

Noga med att se till att propan grill tanken är full, men inte över fyllda, garanterar en lång livslängd för cylindern, och också bevarar säkerheten kocken och hans vänner