6 tips för att installera en vippströmbrytare

Det finns många fördelar med att installera en vippströmbrytare En vippströmbrytare har befogenhet att ansluta och koppla elektrisk ström till en enhet Möjligheten att stänga av strömmen sker med flyttning av en flik plast eller metall Det är lätt att lägga till en vippströmbrytare till en redan existerande elektrisk anordning

Tips 1 Ta bort alla ström

Innan du installerar en vippströmbrytare, se till att strömmen är avstängd När strömmen stängs av, skruva av bostäder på den enhet som du planerar att lägga till vippströmbrytare till

Tips 2 Borra ett hål för Toggle Switch

Med en borrmaskin, sätta ett hål i panelen på enheten där du vill att vippströmbrytare Se till att storleken på last matchar storleken på vippströmbrytare

Tips 3 Skär Wire

Skruva några skruvar täcker trådarna och remover dem med tång När du sätter ineffekt sladden till enheten, använda ett par diagonala fräsar att klippa tråden Därefter skär en bit isolering bort av varje ände med sidavbitare och ansluta dem till nya svarta trådar Isoleringen ska vara 3/4 tum Var noga med att undvika nicking kopparn under strippning av trådarna Twist en svart trådänden över en annan tråd som klipps

Tips 4 Hur Twist

När du fäster trådarna, vrid tråd som är utsatt medurs och än vrider en tråd mutter medsols över förbindelsen Tipset är att se till att det inte finns något blottade ledningar Om det är en tre vägs switch som byts ut, måste du matcha trådarna på det sätt som de gamla ledningarna var säkrade Kom ihåg att det fanns tre anslutningsskruvarna, två mässings ettor och en svart Vanligtvis kabeln kommer att matcha skruven det tillhör, men för att vara säker minns hur de var anslutna Om du byter ut en vippströmbrytare i en fyra sätt switch, än två skruvar blir en färg, och två skruvar blir annan färg passar alltid rätt färgade trådar till rätt skruvarna

Tips 5 Toggle Switch Setup

Med de nya svarta trådarna, binda dessa ändar runt 2 av de 3 terminalerna på vippströmbrytare Se till att en av anslutningarna är till centrum terminalen

Tips 6 Använd Lödkolv

För att hålla kablarna från untwisting, löda dem med hjälp av en lödkolv över en liten bit av lod Var försiktig när du använder lödkolv och se till att du inte lämna det på lodet under en längre tid och den bör inte ta mer än ett par minuter för att smälta ner lodet