5 Vanliga Firewire-kabel Problem

Termen firewire-kabeln är faktiskt ett varumärke som myntades av Apple för IEEE 1394-datakommunikationsgränssnitt Det är också känt som jag LINK och Lynx en FireWire-kabel ger en anslutning för hög hastighet datautbyte Trots att USB har blivit mer populärt för Syftet med anslutande datorer, är sanningen att firewire överträffar vida USB när det gäller dataöverföringshastigheter Förutom datorer, är firewire också ofta används i digitala videokameror för att överföra data

Men trots deras tillförlitlighet och dataöverföringskapacitet, ibland Firewire-kablar kanske inte fungerar Vad gör du när du ansluter din externa hårddisk eller videokamera till datorn och rsquo; s firewire-port och det är inte upptäcks Här är en översikt av några av de vanligaste firewire kabelproblem

1 Bad Kablar

Detta är det vanligaste problemet som plågar både firewire kablar och USB-kablar Om det är ett avbrott i kabeln, datorn kommer att misslyckas att upptäcka anslutna kringutrustning Ibland kan det finnas en intermittent avbrott, i vilket fall kommer enheten att hålla dyker upp och försvinner i enhetshanteraren Det bästa sättet att undvika detta problem är att köpa bra kvalitet firewire kablar Som en tumregel, desto kortare kabeln och tjockare kabeln, desto bättre är det här är ett av de få områden där en ökade kostnader faktiskt innebär att produkten är av högre kvalitet Billigare firewire kablar kommer också att göra jobbet, men de segrade och rsquoen; t pågå så länge som deras dyrare motsvarigheter

2 Statisk elektricitet

Statisk elektricitet är bane flesta datorkomponenter och detta gäller firewire kablar samt Felaktig utformning och onormalt torra atmosfäriska förhållanden kan både bidra till detta problem Vissa modeller av bärbara datorer är kända för att ha ett konstruktionsfel som gör deras FireWire-port känslig för skador på grund av statisk elektricitet Om FireWire-port har skadats på grund av statisk elektricitet, kommer datorn inte upptäcka själva hamnen

3 Felaktig Buss Design

Bussen är vad överför data mellan de olika komponenterna inuti datorn Om FireWire-kabeln överför makt, det vill säga, är din kringutrustning upptäcks, men det är inte att överföra data, så kan det bero på att en överbelastning i datorn och rsquo; s interna kretsar som en följd av felaktig buss konstruktion

4 Operativsystem Uppdateringar

Om FireWire-kabeln upptäcks, men överföringen av data sker vid reducerade hastigheter, kanske ditt operativsystem kan behöva en uppdatering så att FireWire-kabeln för att prestera på sin maximala kapacitet Windows XP och Vista är två exempel på operativsystem som kan kräva en uppdatering som ska installeras för att utnyttja den fulla kapaciteten hos firewire protokollet

5 Felaktigt Plugged Kablar

De flesta firewire kablar bära både ström och data Om en FireWire-kabel är felaktigt ansluten till en FireWire-port, den del av kabeln som levererar strömmen kan komma i kontakt med den del av datorn som överför data Detta kan leda till en kortslutning och skada din dator eller kringutrustning För att undvika detta problem, alltid se till att du ansluter de firewire kablarna ordentligt