110V vs 220v Inkoppling

När man jämför 110V med 220V ledningar, måste du ha i åtanke att de båda i huvudsak göra samma sak Det vill säga, de producerar kraft för att driva eluttagen Ekvationen är följande: Power = Spänning x Aktuell med ström mätt i ampere när 220v ledningar används, är mindre ström krävs än med 110v ledningar Effekt mäts i watt Således, för att uppnå 900 watt, skulle 4 1 ampere krävas med 220V ledningar, medan cirka 8 2 ampere skulle krävas med 110v ledningar

Säkerhets Betänkande

Ju högre spänningen, inte mer risk för elstötar, medan strömmen i ampere inte göra så mycket skada Följaktligen 110v ledningar anses säkrare eftersom den använder färre volt än 220V kabel Homes i USA är kopplade till både 110V och 220V användning Regular eluttag finns i hela ett hem är kopplade till 110V medan ett fåtal butiker är anslutna till 220V De båda är jordade; därför måste de säkerhetsfunktioner inbyggda i dem, men du bör ändå vara försiktig, särskilt när du tråd 220v

110V Versus 220V Användningar

Medan de flesta konsumtionsvaror, inklusive bärbar elektronik och de flesta apparater, körs på 110V makt, vissa kräver 220v Vissa apparater, såsom torktumlare, vissa ugn intervall, tunga elverktyg och kompressorer, uttryckligen kräver 220v makt

Enkel koppling av båda

En typisk 110V kopplingsschema kräver tre olika trådar: varm, neutral och jord Med 220V ledningar, både tre och fyra tråd installationer är möjliga på 220V ledningar uppställningar, den röda och svarta kabeln varje bär 110V Den gröna tråden är marken med fyra tråd inställningar , finns det en vit tråd som kallas neutrala eller gemensam tråd

När kabeldragningen är klar, respektive utlopp för 110V och 220V makt är olika 110V uttag samt Standard är gjorda för tre fronter pluggar, som är i mitten marken De andra två är gjorda i olika storlekar så att det bara kan vara ett sätt att sätta i kontakten med 220V uttag, finns det antingen tre eller fyra hål per utlopp

När ledningar för 220v makt i ditt hem, måste du koppla strömmen i ampere med spänning särskild tråd för att skapa wattal som krävs för att kraft torktumlare, elverktyg och så vidare Du måste installera olika brytare för att ge ampere Därifrån körs 10 gauge elektrisk tråd från brytaren till 220v utlopp

Till en början kan diskutera skillnaden mellan 110v och 220v makt verka komplicerat Kom ihåg att de är två sidor av samma mynt Strömförsörjning ett uttag är syftet med både Vissa apparater och verktyg kräver mer makt att köra med nuvarande nivå som fastställts i en hem, måste volt höjas för att ge denna makt Så 220V ledningar föreskrivs att uppsving när det behövs är också 220v makt mer effektiv när det gäller aktuella eftersom det kräver mindre för att ge samma effekt, men det innebär också mer en säkerhetsrisk än 110v